top of page
DSC06597.jpg

Reklamační řád

Zásady vrácení peněz/výměny a záruka FlexiShield Paint Protection Film

  • Zásady vrácení peněz/výměny:

 

0-2 týdny po zakoupení - 25% poplatek za zpracování a doplnění zboží.

2-4 týdny po zakoupení - 50% poplatek za zpracování a doplnění zboží.

>4 týdny po zakoupení - žádné náhrady mimo schválené záruční reklamace

  • Omezená záruka a omezený opravný prostředek:

 

Rozsáhlá záruka společnosti Reflek Technologies Corporation potvrzuje, že ochranné fólie na lak a okenní fólie FlexiShield jsou bez jakýchkoli výrobních vad po dobu deseti (10) let od data instalace na lakované povrchy automobilů. Tato záruka se vztahuje pouze na ty vady, které lze přičíst výrobnímu procesu fólie, jako je blednutí, změna barvy, praskání, bublinky nebo delaminace.

 

Na praskliny, bublinky nebo delaminace se u FlexiShield MAT vztahuje záruka po dobu pěti (5) let.

Na praskliny, bublinky nebo delaminace u FlexiShield Cosmetic PPF se vztahuje záruka po dobu pěti (5) let.

V případě FlexiShield DFR se záruka vztahuje na praskliny, bublinky nebo delaminace po dobu dvanácti (12) měsíců.

V případě FlexiShield DFR PRO se na praskliny, bublinky nebo delaminace vztahuje záruka po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců.

V případě FlexiShield HDL se záruka vztahuje na praskliny, bublinky nebo delaminace po dobu třiceti šesti (36) měsíců.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky FlexiShield instalované na vozidlech používaných ke komerčním nebo profesionálním činnostem, jakož i na námořní instalace, včetně, ale nejen, závodních vozů, kurýrních flotil, půjčoven, hausbótů nebo jachet.

 

  • Uplatnění nároku na záruku:

 

Váš produkt po instalaci certifikovaným instalačním střediskem je registrován přímo u FlexiShield USA, veškeré nároky na reklamaci je nutné řešit s Vaším autorizovaným partnerem který zjedná nápravu. Výměna vadné fólie je jedinou formou kompenzace, kterou tato záruka nabízí, a bude poskytnuta výhradně po předložení platného dokladu o koupi vystaveného autorizovaným prodejcem a další patřičnou dokumentací (dostatek fotografií, videozáznam).. Na náklady na práci se tato záruka nevztahuje.  Veškeré reklamace by měly být v první řadě adresovány původnímu prodejci nebo montážní firmě, pouze v případech, kdy se taková reklamace ukáže jako neuspokojivá, poskytne společnost Reflek Technologies krytí ze strany výrobce ve spolupráci s výhradním distributorem pro Váš region.

 

  • Omezení implicitní záruky:

 

Veškeré předpokládané záruky a podmínky, včetně mimo jiné předpokládané záruky nebo podmínky prodejnosti, předpokládané záruky nebo podmínky vhodnosti pro určitý účel a jakékoli předpokládané záruky nebo podmínky vyplývající z obchodního styku nebo výkonu, zvyklostí nebo obchodních zvyklostí, jsou omezeny na dobu trvání příslušné záruční lhůty. Právní řády některých států neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

 

  • Omezení odpovědnosti:

 

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno zákonem, společnost FlexiShield ani instalátor výrobku FlexiShield neodpovídají za žádné ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s výrobkem FlexiShield, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné, bez ohledu na uplatněnou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti nebo objektivní odpovědnosti. Některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Společnosti FlexiShield, Reflek Technologies ani výhradní dovozce Care 4 you s.r.o. nenesou odpovědnost za nesprávnou instalaci materiálu (nevhodné hrany, pořezání laku instalatérem atp.). 
Care 4 you s.r.o. prohlašuje že vždy provedla maximum pro proškolení personálu partnerských firem v rámci instalace produktů FlexiShield. Jakékoli zjevné vady instalace je nutné řešit s aplikačním partnerem či certifikovaným střediskem.

bottom of page